Neler Yapıyoruz?

Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da eğitim ve öğretim programlarını teşvik etmek, Erasmus+ programı kapsamında eğitim kurumlarına destek ve danışmanlık sağlamak, program hedeflerine ulaşmak için projeler geliştirmek ve uygulamak, disiplinler arası koordinasyonu sağlamak, projelerin gerekli tüm adımlarla ve en doğru şekilde yürütülmesini ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, Avrupa işgücü piyasasında daha iyi bir taşıyıcı için katılımcıların becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek.

EUPRO + ‘nın temel amacı, her bir Avrupa bireyinin mesleki ve kişisel gelişimini teşvik eden farklı Avrupa kültürleri arasında bir alışverişi teşvik etmek ve sınırlı fırsatlara sahip kurum ve bireylerin modern eğitim, staj ve eğitim programlarına erişmelerini sağlamaktır. EUPRO +, Okul Eğitimi,Yetişkin Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Öğretimden öğrenciler ve personel için bir ara / ev sahibi kuruluş olarak bir dizi rolü kapsayan uluslararası alanda farklı MEÖ projelerini desteklemektedir.

EUPRO+, son 4 yıldır kendi bünyesinde kurduğu 40 kişilik akademisyen kadrosu ile Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ) alanlarında özel olarak tasarlanmış kurslar, stajlar ve iş şekillendirme programları yürütmektedir. Ekibine ek olarak, bazı kursları önde gelen üniversiteler, STK’lar, sanayi kuruluşları, farklı sektörlerden kamu kurumları ile işbirliği içinde, Avrupa ve Türkiye’nin 8 farklı noktasında yürütüyoruz. EUPRO+, programlarını proje hedefleri ve katılımcıların beklentileri doğrultusunda uygulamakta ve Erasmus+ Program kuralları ve Erasmus Kalite Standartları çerçevesinde hizmet vermektedir. Katılımcıların kutlamasını hedeflerken, kişisel, sosyal ve yetenekli becerilerini ders dışı etkinliklerle geliştirme eğilimindeyiz.

Her programda, katılımcılar kültürel etkinlikler, ders dışı etkinlikler, şehirlerin önemli yerlerine turlar ve ziyaretler yapacak, destinasyonların geleneksel yemeklerini tadacaklar. İşbirliği, gençlerin çeşitlilik hakkındaki kendi fikirlerine meydan okumaları, kelimelerin gücünden yararlanmaları ve farklı kültürlerdeki insanların yaşamlarını deneyimlemeleri için bir fırsat olacaktır.

İşe Yerleştirme

EUPRO+, Avrupa’nın her yerinden öğrenciler, işçiler ve öğretmenler için eğitim stajları düzenlemektedir. Katılımcıların tercihlerine göre çok çeşitli eğitimler düzenleyebiliriz; Her biri için mü

İş Gölgeleme

Erasmus+ Program Rehberi’ne göre iş gölgeleme (2-60 gün), uygulayıcıları alıcı kuruluştaki günlük çalışmalarında takip ederek, iyi uygulama alışverişinde bulunarak, beceri ve bilgi edinerek ve /

Mesleki Eğitim ve Öğretim

Program rehberinde açıklandığı gibi; Bu eylem, mesleki eğitim ve öğretim (VET) sağlayıcılarını ve MEÖ öğrencileri ve personeli için öğrenme hareketliliği etkinlikleri düzenlemek isteyen MEÖ alanında f

Okul Eğitimi

Program rehberinde açıklandığı gibi; Bu eylem, okul öğrencileri ve personeli için öğrenme hareketliliği etkinlikleri düzenlemek isteyen okul eğitimi alanında faaliyet gösteren okulları ve diğer kurulu